קוטסוולד כבש - גזעי כבשים קוטסוולד  כבש - גזעי כבשים
קוטסוולד כבש - גזעי כבשים
קוטסוולד כבש - גזעי כבשים
קוטסוולד כבש - גזעי כבשים

קוטסוולד

קוטסוולד הוא גזע עתיק של כבשים ירד מכבשים שרעו הילס קוטסוולד בעת הכיבוש של הקיסר של בריטניה. בימי ביניים, צמר קוטסוולד היה יצוא עיקרי של אנגליה, ותרם רבים לעושר של מדינה כולה ובמיוחד לאזור קוטסוולד, שבו הכנסיות ובתי הצמר גדולים יישארו כעדות לחשיבותו באותו זמן. קוטסוולדס הוא זן גדול, ציין עבורם הארוך, הצמר הגס של תלתלים טבעיים גליים והגדיל של צמר על מצחם.השיא המוקדם של קוטסוולדס בארצות הברית הוא שינה 1832.קוטסוולד מסווג כגזע "נדיר" על ידי שימור גזעי בעלי החיים האמריקאי. קטגורית גזע: צמר ארוך, / הפצה נדירה: בריטניה, אירופה, צפון אמריקה