คีบ แกะ - พันธุ์แกะ คีบ  แกะ - พันธุ์แกะ
คีบ แกะ - พันธุ์แกะ
คีบ แกะ - พันธุ์แกะ
คีบ แกะ - พันธุ์แกะ

คีบ

Tong แกะมาจากมองโกเลียแกะ พวกเขาจะสามารถที่จะทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยและจะพบในที่ราบสูงทางตอนเหนือของ Shaaxi จังหวัดของประเทศจีน ที่อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 13 ° C และฝนประจำปีเป็น 520-600 มม. (20-24 ใน) ขนสัตว์ของพวกเขาเป็นผ้าขนสัตว์พรม การผลิตผ้าขนสัตว์อยู่ในระดับต่ำ Tong แกะมีความสามารถในการฝากเงินไขมันในหาง แกะตองมีหยิกสวยงามที่มีลักษณะเหมือนไข่มุก เสื้อที่ทำจากกวดให้ความอบอุ่นมีน้ำหนักเบา ประเภทพันธุ์: ไขมันหางเนื้อพรมขนสัตว์ / จำหน่าย: จีน