Afrino Får - Fårraser Afrino Får - Fårraser
Afrino Får - Fårraser
Afrino Får - Fårraser
Afrino Får - Fårraser

Afrino

Under slutet av 1960-talet en begäran till ministeriet för jordbruk i ull industrin, via den sydafrikanska jordbruket unionen, för att utveckla en vit-wooled ras för stora områden fårbete. År 1976 var det uppenbart att korsning av 25 procent Merino, 25 procent Ronderib Afrikaner och 50 procent sydafrikanska Mutton Merino bäst fullfilled de krav som ställs på den nya rasen. Det beslutades att behålla endast detta kors för ytterligare uppgradering och utveckling av rasen som idag kallas Afrino. Åttio procent av intäkterna från Afrino får genereras genom köttproduktion och 20 procent genom ullproduktion. Den Afrino producerar Merino-typ ull, med en fiberdiameter inom intervallet från 19 till 22 mikron. Ras Kategori: fin ull, dubbel funktion