วาเลส์ blacknose (Walliser Schwarznasenschaf) แกะ - พันธุ์แกะ วาเลส์ blacknose (Walliser Schwarznasenschaf)  แกะ - พันธุ์แกะ
วาเลส์ blacknose (Walliser Schwarznasenschaf) แกะ - พันธุ์แกะ
วาเลส์ blacknose (Walliser Schwarznasenschaf) แกะ - พันธุ์แกะ
วาเลส์ blacknose (Walliser Schwarznasenschaf) แกะ - พันธุ์แกะ

วาเลส์ blacknose (Walliser Schwarznasenschaf)

 วาเลส์ blacknose เป็นสายพันธุ์ (เช่นที่นอน, ผสมหรือพรม) coarsewooled จากวิตเซอร์แลนด์ยังคงเป็นหลักสำหรับเนื้อ ในเยอรมนีที่พวกเขาเรียกมัน Walliser Schwarznasenschaf  ประเภทพันธุ์: ขนพรมเนื้อ  การกระจาย: วิตเซอร์แลนด์, เยอรมนี