มาไซมาสีแดง แกะ - พันธุ์แกะ มาไซมาสีแดง แกะ - พันธุ์แกะ
มาไซมาสีแดง แกะ - พันธุ์แกะ
มาไซมาสีแดง แกะ - พันธุ์แกะ
มาไซมาสีแดง แกะ - พันธุ์แกะ

มาไซมาสีแดง

  สีแดงมาไซมาเป็นประเภทไขมันตะวันออกนกแอฟริกันของแกะผมใช้สำหรับการผลิตเนื้อสัตว์ พวกเขาจะพบในภาคเหนือแทนซาเนีย, South Central เคนยาและยูกันดา  มาไซมาเป็นสีแดงสีน้ำตาล, pied บางครั้ง เพศผู้มีเขาหรือถึงขนาด ที่ผู้หญิงจะถูกถึงขนาดมักจะ สีแดงมาไซมาเป็นที่รู้จักกันสำหรับการทนต่อพยาธิภายใน  หมวดหมู่พันธุ์: ผม (เนื้อ), ไขมันนกจำหน่าย /: แอฟริกา, ยุโรป