Soay แกะ - พันธุ์แกะ Soay แกะ - พันธุ์แกะ
Soay แกะ - พันธุ์แกะ
Soay แกะ - พันธุ์แกะ
Soay แกะ - พันธุ์แกะ

Soay

  Soay ถูกเรียกว่าตัวอย่างชีวิตเพียงเล็กแกะดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในเกาะอังกฤษก่อนที่จะมาคอกล้อมและโรมัน  ชื่อของพวกเขาได้รับมาจากเกาะ Soay ชายฝั่งสกอตแลนด์ Soays ถูกนำเข้ามาสู่ทวีปอเมริกาเหนือในปี 1974 พวกเขาจะแกะกรอบขนาดเล็กที่มีขนแกะที่แตกต่างจากอ่อนไปหาเข้มสีน้ำตาลและเป็นเพิงตามธรรมชาติในช่วงฤดูร้อน  ประเภทพันธุ์: ดั้งเดิมสั้นหางสองเคลือบจำหน่าย /: สหราชอาณาจักร, ยุโรปอเมริกาเหนือ