Gute (Gutefår) Sau - Saueraser Gute (Gutefår) Sau - Saueraser
Gute (Gutefår) Sau - Saueraser
Gute (Gutefår) Sau - Saueraser
Gute (Gutefår) Sau - Saueraser

Gute (Gutefår)

Gute sauer er den mest primitive rasen i samlingen av raser som utgjør den svenske landrase rasen gruppen. Disse rasene tilhører de nordeuropeiske Short Tailed Raser og er relatert til slike raser som Finnsheep, Romanov, Spelsau, Shetland, Færøyene, Orknøyene, og islandsk sau. Både værer og søyer har to godt utviklet, litt slått, konvergerende eller divergerende, symmetriske horn som er sterkt buet og dypt ringmerket. Rams 'hornene er store og sterke, den søyer "er tynnere. Gute ull er grov og kan være rettkjedet eller bølget. Det er en blanding av fin ull, lang grovere hår, og Kemp fibre. De fleste sauefjøs sin fleece helt eller delvis i begynnelsen av sommeren. Rase kategorier: Svenske landrace, primitive, kort hale, grov ull / Distribusjon: Europa