Corriedale แกะ - พันธุ์แกะ Corriedale  แกะ - พันธุ์แกะ
Corriedale แกะ - พันธุ์แกะ
Corriedale แกะ - พันธุ์แกะ
Corriedale แกะ - พันธุ์แกะ

Corriedale

Corriedale ที่เก่าแก่ที่สุดของทุกสายพันธุ์ขนลูกผสม Merino Lincoln-ข้ามการพัฒนาในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์และเป็นครั้งแรกที่นำมาไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 1914 Corriedales เป็นแกะแบบ dual-วัตถุประสงค์ที่ดีกับเนื้อและขน หนาแน่นขนแกะของพวกเขาคือกลางสูงและปรับยอมด้วยความยาวที่ดีและความนุ่มนวลค่อนข้างระหว่างขนขนาดกลางและขนยาว มันเป็นเรื่องที่ได้รับการสนับสนุนโดยเหยื่อมือ แกะ Corriedale ผลิตซากที่มีคุณภาพดีและมีค่าสูงหนัง ประเภทพันธุ์: ขนกลาง dual-วัตถุประสงค์จำหน่าย /: ทั่วโลก