Booroola Merino Får - Fårraser Booroola Merino Får - Fårraser
Booroola Merino Får - Fårraser
Booroola Merino Får - Fårraser
Booroola Merino Får - Fårraser

Booroola Merino

Den Booroola Merino utvecklades på södra Tablelands i New South Wales, Australien. Den skiljer sig från den normala Merino på två sätt. Först är dess fertlity så hög som alla raser i världen. Antalet lamm som fötts per tacka lamningen är 2,4, med en räckvidd på 1 till 6. Half-Booroola tackor i genomsnitt avvänja 20 procent mer lamm än jämförbara Merinos på samma villkor. Dels Booroolas har förmågan att föda på de flesta tider på året, och därigenom förlänga häckningssäsongen. Den höga prolifacy av Booroola Merino beror på verkan av en enda gen. Booroola avser faktiskt en gen som kallas B-genen (även kallad F för fruktsamhet). B-genen kan överföras till alla raser får och verkar inte påverkas av näring. Ras kategorier: fina ull, produktiva