blå Texel Får - Fårraser blå Texel Får - Fårraser
blå Texel Får - Fårraser
blå Texel Får - Fårraser
blå Texel Får - Fårraser

blå Texel

Den blå Texel är en färg variant av den vanliga vita Texel får. Den blå Texel kom från vita Texels som bär färgen faktorn "blå" med dem. Denna faktor är en recessiv faktor. Från en parning av två vita Texels som båda bär faktorn för den blå färgen, det finns en 25 procents chans blå lamm kommer att födas under en parning mellan en blå Texel och en annan blå Texel ger alltid blå lamm. Texel får utvecklats som ett resultat av korsning den holländska poldern får med flera engelska raser, såsom Leicester, Wensleydale, och Lincoln i början av 20-talet. Idag, som en följd av effektiv urval har Texel rasen utvecklats till en kött-typ får av enastående kött kvalitet som har blivit populär över hela världen som en far till HYBRID-slakt lamm. När Texel lamm med en annan färg ursprungligen föddes var de flesta uppfödare mycket skäms över detta. Det var inte förrän i slutet av 70-talet som en del uppfödare började med uppfödning av denna sällsynta färgade får: Blå Texel. Ras kategorier: kött, medium ull