Tsigai (Cigája) แกะ - พันธุ์แกะ Tsigai (Cigája) แกะ - พันธุ์แกะ
Tsigai (Cigája) แกะ - พันธุ์แกะ
Tsigai (Cigája) แกะ - พันธุ์แกะ
Tsigai (Cigája) แกะ - พันธุ์แกะ

Tsigai (Cigája)

Tsigai แกะมาในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ที่พวกเขาจะยกเนื้อและนม มีหลายรูปแบบของสายพันธุ์ที่มี บางประชากร Tisigai ได้รับการปรับปรุงโดย Merino และอังกฤษเนื้อสายพันธุ์ Tsigai แกะมีหางยาว พวกเขามีเนื้อดีและผู้ผลิตนม ประเภทพันธุ์: dual-วัตถุประสงค์ขนกลาง / จำหน่าย: ตะวันออกและยุโรปกลาง