Altay Får - Fårraser Altay Får - Fårraser
Altay Får - Fårraser
Altay Får - Fårraser
Altay Får - Fårraser

Altay

Den Altay sitt ursprung i de regioner i Kina kännetecknas av torra, Cold Mountain bassänger. De tillhör den kazakiska gruppen får som finns i öknen och bergsområden i västra Xinjiang. Altay tillhör fett-rumped, matta ull typ. De bildade så småningom fettet svansen (eller gumpen) som en biologisk egenskap. Svansen (eller rumpan) väger ca 15 pounds (7 kg). På grund av den kraftiga säsongsmässiga kontrast i foder tillgången på dessa pastorial områden fåren brukar sätta en stor mängd fett i kroppen för att möta näringsbehov under vintern och våren. Dessutom herdarna som arbetar under dessa klimatförhållanden behöver fett som den huvudsakliga källan till energiförsörjning och så har valt får med höga fettdepåer. Ras Kategori: fett-gumpen, matta ull, kött