Afrino ovca - Plemená oviec Afrino ovca - Plemená oviec
Afrino ovca - Plemená oviec
Afrino ovca - Plemená oviec
Afrino ovca - Plemená oviec

Afrino

Počas neskorej 1960, bola podaná žiadosť na ministerstvo poľnohospodárstva, ktoré vlny priemyslu, cez juhoafrickej poľnohospodárskej únie, aby vypracovali biele wooled plemeno pre rozsiahle oblasti oviec pasúcich sa. V roku 1976, bolo zrejmé, že prechod z 25 percent Merino, 25 percent Ronderib Afrikánci, a 50 percent juhoafrickej ovčím Merino najlepšie splnila požiadavky stanovené pre nové plemeno. Bolo rozhodnuté ponechať len tento kríž pre ďalšiu modernizáciu a rozvoj plemena známy dnes ako Afrino. Osemdesiat percent z príjmov z Afrino oviec je generovaná prostredníctvom produkciu mäsa a 20 percent prostredníctvom produkcie vlny. Afrino produkuje Merino typu vlny, s priemerom vlákna v rozmedzí 19 až 22 mikrometrov. Plemeno kategórie: jemná vlna, s dvojitým