Tirol Mountain ovca - Pasmina ovaca Tirol Mountain ovca - Pasmina ovaca
Tirol Mountain ovca - Pasmina ovaca
Tirol Mountain ovca - Pasmina ovaca
Tirol Mountain ovca - Pasmina ovaca

Tirol Mountain

  Ova pasmina se nalazi u Tirolu u Austriji i Bolzanu u Italiji. To je gruba wooled pasmina, pripada dugouh Alpine skupini, koja se čuva za proizvodnju mesa. Tirol Mountain je sličan Koruške, ali ima bolju vunu, bijelu lica i duže uši.Pasmina je također povremeno šaren ili crna. Oba spola su ispitani.Tirol Mountain potječe iz Bergamasca, Steinschaf, i Spiegel razne Koruške.  Pasmina kategorije: meso, gruba vuna / Distribucija: Austrija, Italija, Njemačka, Švicarska