Largo Rabo แกะ - พันธุ์แกะ Largo Rabo แกะ - พันธุ์แกะ
Largo Rabo แกะ - พันธุ์แกะ
Largo Rabo แกะ - พันธุ์แกะ
Largo Rabo แกะ - พันธุ์แกะ

Largo Rabo

Rabo Largo ความหมายกว้างหางจะพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบราซิล พวกเขามาจากไขมันเทลด์สายพันธุ์ผมซึ่งถูกนำมาจากทวีปแอฟริกาและข้ามกับ Crioulo พื้นเมือง  พวกเขาเป็นสีขาวลายพร้อยหรือสีขาวกับสีหัว ทั้งสองเพศมีเขา บุคคลภายในพันธุ์แตกต่างกันระหว่างผมและขนสัตว์พรม พันธุ์เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ไขมัน tailed ยาว  หมวดหมู่พันธุ์: ผม (เนื้อ) / จำหน่าย: อเมริกาใต้