лимузина овца - породи овце лимузина овца - породи овце
лимузина овца - породи овце
лимузина овца - породи овце
лимузина овца - породи овце

лимузина

 Лимузини овце произлизат в региона на Франция, която им даде това име. Лимузини порода овце има голяма издържливост и отлична приспособимост в много различни региони, особено по отношение на не-варовита, кисели почви. Това е порода, забележителен със своите женски качества: ранна полова зрялост, сигурен правоспособност за отглеждане извън сезона, майчиния инстинкт, и стойността на мляко. Порода категории: средно вълна, месо / Разпределение: Европа, Великобритания