kivircik овца - породи овце kivircik овца - породи овце
kivircik овца - породи овце
kivircik овца - породи овце
kivircik овца - породи овце

kivircik

 На Kivircik се намира в северозападната част на Турция, където се отглеждат за производство на мляко и месо. Им руно е от тип килими вълна, но вълната е по-добро качество от вълна от всички други местни породи в Турция. Те са бели с бяла или петниста лица, подобни на Карнобат и Tsigai. Черни и кафяви сортове също са намерени. Овни имат хоризонтални рога спирални издадени встрани, овце обикновено са анкетираните. Опашките са дълги и тънки, обикновено достига скакателните стави. Порода категории: многоцелеви, вълнен килим / Разпределение: Турция