Herdwick owca - Rasy owiec Herdwick owca - Rasy owiec
Herdwick owca - Rasy owiec
Herdwick owca - Rasy owiec
Herdwick owca - Rasy owiec

Herdwick

Oni nazwa Herwick pochodzi od starego słowa nordyckiej, oznacza pastwisko owiec. Uważa się, że przodkowie Herdwick owce zostały wprowadzone przez pierwszych osadników nordyckich. Herdwick owce są uważane za najbardziej hardy brytyjskiego owiec wzgórzu. Są one hodowane głównie w centralnej i zachodniej dolin Pojezierza i są znani ich żerowania umiejętności w trudnym terenie. Wytwarzają dobrą krzyżówki owcę, ale wełny jest uważany za niskiej jakości i niskiej wartości.Wytworzenia grubej, szarej wełny, z wełny dywan. Rasa kategorie: rzadkie, dziedzictwo / dystrybucja: United Kingdom