vertikálne okno ovca - Plemená oviec vertikálne okno ovca - Plemená oviec
vertikálne okno ovca - Plemená oviec
vertikálne okno ovca - Plemená oviec
vertikálne okno ovca - Plemená oviec

vertikálne okno

Dormer je hybrid medzi Dorset Horn baranov a nemeckých Merino ovce (v súčasnej dobe známy ako južnej Afriky ovčím Merino). To bolo priamym dôsledkom radu rozsiahlych experimentov jatočných jahniat vykonávaných na výskumnej stanici Elsenburg ministerstva poľnohospodárstva od roku 1927 po dobu viac ako desať rokov. Menovky striech je skratka väzby Dorset-Merino. Hlavný objekt s vývojom Dormer bolo vyšľachtiť plemeno oviec, ktoré by mohli prispôsobiť podmienkam v zimnom dažďovej Južnej Afriky (studená a vlhká), a z ktorého vhodná barani by mohli byť vyrábané pre kríženie účely. Dormer je dobre známy pre svoju vysokú plodnosť, vynikajúce materské schopnosti, dlhé obdobie rozmnožovania a ľahké pôrodom. Plemeno kategórie: mäso / Distribúcia: Juhoafrická republika