Cormo Sau - Saueraser Cormo Sau - Saueraser
Cormo Sau - Saueraser
Cormo Sau - Saueraser
Cormo Sau - Saueraser

Cormo

Cormo er et system av avl hvori Utvalget er basert på vitenskapelig måling av kommersielt ønskelige egenskaper. Utvalgskriteriene inkluderer rene fleece vekt, fiber diameter, vekst eller kroppsvekt og fruktbarhet. Opprinnelse i Tasmania, Australia, kommer den Cormo sitt navn fra sine to foreldre raser: Corriedale og Superfine Saxon Merino. Cormo sauer ble først introdusert i USA i 1976. De blir ikke fremmet som et show sau, men snarere som en av økonomisk verdi. Cormos sauer produsere en lang stifter høytytende fin-ull fleece med en høy grad av fiber ensartethet. De krysser godt med amerikanske raser. Bred kategori: fine ull / Distribusjon: Australia, New Zealand, Nord-Amerika