Booroola Merino ovce - Ovce plemena Booroola Merino ovce - Ovce plemena
Booroola Merino ovce - Ovce plemena
Booroola Merino ovce - Ovce plemena
Booroola Merino ovce - Ovce plemena

Booroola Merino

Booroola Merino byl vyvinut na jižních Tablelands nového jižního Walesu, Austrálie. To se liší od normální Merino dvěma způsoby. Za prvé, jeho fertlity je stejně vysoká jako jakéhokoliv plemene na světě.Počet jehňat narozené za lambing ovce je 2,4, s rozsahem 1-6. Half-Booroola bahnice v průměru odstavit 20 procent více jehňat než srovnatelné MERİNOS za stejných podmínek. Za druhé, Booroolas mají schopnost chovat ve většině období roku, čímž došlo k prodloužení období rozmnožování. Vysoká prolifacy na Booroola Merino je díky působení jediného genu. Booroola skutečně odkazuje na genu nazývá gen B (také volal F pro plodnost).Gen B lze převést do jakéhokoliv plemene ovcí a nezdá se být ovlivněna výživou. Plemeno Kategorie: jemná vlna, plodný