Texel ovca - Plemená oviec Texel ovca - Plemená oviec
Texel ovca - Plemená oviec
Texel ovca - Plemená oviec
Texel ovca - Plemená oviec

Texel

Texel má pôvod na ostrove Texel pobreží Holandska na začiatku devätnásteho storočia. Sa stali dostupné oviec výrobcov v USA, v roku 1990, kedy boli uvoľnené z karantény na zvieracieho mäsa amerického výskumného centra v Clay Center, Nebraska, kde boli hodnotené pre ich potenciálu v krížení jahňacím výroby. Najvýznamnejšie charakteristiky Texel sú jeho pozoruhodné vyvinutá svalovina a štíhlosť. Texel-splodil jahňatá ukazujú výhodu jedného úplného nôh skóre v chove porovnaní a menej celkovej jatočnej tuku najmä švu tuku. Texel sa stala dominantnou terminál-sir plemeno v Európe a získava popularitu ako otcovi plemena v Spojených štátoch. Plemeno kategórie: stredné vlny, mäsa / Distribúcia: Worldwide